23696
Referanser
Vi er veldig fornøyde med rekrutteringene Talented har hjulpet oss med. De er flinke til å forstå våre behov, og de presenterer gode kandidater for oss. Tilbakemeldingene vi får fra kandidatene er at også de har hatt en flott opplevelse gjennom hele rekrutteringsprosessen.
Anton Nytorp, CTO, GodtlevertGruppen