23696
Referanser
Vi er veldig fornøyde med rekrutteringene Talented har hjulpet oss med. De er flinke til å forstå våre behov, og de presenterer gode kandidater for oss. Tilbakemeldingene vi får fra kandidatene er at også de har hatt en flott opplevelse gjennom hele rekrutteringsprosessen.
Anton Nytorp, CTO, GodtlevertGruppen
References
We are very happy with the recruitments Talented has helped us out with. They are good at understanding our needs, and they present great candidates to us. The feedback we get from the hired candidates is that they too have had a great experience throughout the entire recruitment process.
Anton Nytorp, CTO, GodtlevertGruppen