UX Designer to Bank

Start: 16.05.2022
Enddate: 30.06.2023
Location: Oslo/Drammen
Allocation: 100%
Language: Norwegian

Kunden utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt, «Alle skal bo godt og trygt». Vi jobber tverrfaglig, brukersentrert og lager løsninger vi er stolte av! Vi har et stort og kompetent IT- og fagmiljø, med fokus på samarbeid og deling, og benytter oss av oppdatert teknologi og metoder. Vi er godt i gang med gjennomføringsfasen i et høyt prioritert, spennende og omfattende prosjekt, og har behov for å styrke teamet med en dyktig UX designer (erstatter nåværende designer som skal ut i foreldrepermisjon fra juni).

Prosjekt Kobo utvikler digitale løsninger for søknad, tildeling, administrasjon og forvaltning av kommunale boliger. Foruten gevinster for sluttbruker, mer effektiv saksbehandling og bedre informasjonssikkerhet, skal prosjektet understøtte behov kommunene og staten har for bedre datagrunnlag om brukerne, boligene og bruk av boliger og tjenester. Målet er at beboere i kommunal utleiebolig skal bo i en egnet bolig med oppfølgingen de trenger, at kommunene skal benytte sine disponerte utleieboliger mest mulig effektivt og at staten skal ha god oversikt over boliger på nasjonalt nivå.

Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Banken, KS og et utvalg kommuner, og disse aktørene er representert i prosjektets organisering.

Følgende komponenter skal realiseres i løpet av prosjektperioden:

Selvbetjeningsløsninger for innbyggere som inneholder funksjonalitet for søknad, innsyn, og dialog med kommunen,
Saksbehandlingsløsing for kommunen som understøtter prosesser knyttet til vedtak, venteliste, tildeling av bolig, oppfølging i bolig, og administrasjon av leieforhold.
Statistikkbank som skal gi beslutningsstøtte for både stat og kommuner.
Beskrivelse

Banken ønsker en designer med relevant kompetanse og erfaring til et tverrfaglig produktteam. Vi er for dette oppdraget åpne for at leverandørene kan tilby en junior-ressurs med relevant kompetanse.

Hovedoppgaver
* Innsiktsarbeid og analyse/systematisering av funn
* Utarbeide prototyper
* Interaksjons- og grafisk design av løsning (med komponenter fra designsystem)
* Ulike testmetoder for testing av prototyper, hypoteser og lanserte løsninger
* Dele sin kunnskap og erfaring med teamet og kunden

Ønsket kompetanse
* Visualisering
* Prototyping
* Grensesnittdesign
* Grafisk design
* Innsiktsarbeid og analyse
* Interaksjonsdesign
* Brukertesting
* Universell utforming
* Personvern
* Erfaring

Det er en fordel med erfaring innenfor følgende områder
* Erfaring fra offentlig sektor
* Erfaring med systemutvikling
* Erfaring med smidig utviklingsmetodikk

Personlige egenskaper
* Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Et sterkt engasjement for design og oversikt over trender innen fagområdet. Personen må ha gode samarbeidsevner og være vant til tverrfaglig teamarbeid.

For søknad trenger vi en spisset CV og en portefølje.