Technical consultant – NRK

Start: asap
Enddate: 31.12.2022
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian

NRK vil forsterke et smidig transformasjonsinitiativ med en teknisk konsulent. Transformasjonsprosessen har pågått et par år og trenger mer kapasitet for å kunne holde farten og kvaliteten oppe. Det er behov for en ressurs i 100% stilling som skal jobbe tett sammen med de andre medlemmene i teamet, og tett opp mot organisasjonen. Tjenesteområdet er Digital Arbeidsplass og primærteamet vil være Team Samhandling. Team Samhandling har forvaltningsansvar for NRKs portefølje av digitale samhandlingsløsninger som for eksempel Microsoft pakken, Atlassian-porteføljen, digitale samhandlingstavler med mer. Totalt består porteføljen av ca. 60 verktøy.

Oppdraget

NRK søker en teknisk konsulent som kan forsterke kapasitet og kvalitet gjennom å bidra med at teamet:
– Får kontroll over porteføljen av verktøy så vi unngår flere verktøy som løser samme behov
– Forsterker kompetanse og kapasitet rundt eksisterende verktøy for å sikre effektiv bruk
– Får økt fart i utviklingsarbeid som skal forenkle og forbedre hverdagen for NRKs medarbeidere

Ansvar og oppgaver:
– Oppsett av SSO og provisjonering av teamets portefølje (via Azure Enterprise apps)
– Administrasjon, konfigurering og feilsøking i SharePoint og OneDrive
– Administrere M365 via Powershell og GraphAPI
– God kjennskap til Atlassianporteføljen- Confluence, Trello, Jira i skyen
– Administrering av Slack og Teams
– Applikasjonsintegrasjoner
– Generell feilsøking, saksbehandling og support
– Kjennskap til Scrum, Lean og Kanban
– Kjennskap til moderne driftsløsninger (SaaS, On-prem, private cloud)@

Kvalifikasjoner og egenskaper
– Kandidaten må ha svært god kjennskap til Microsoft- Azure AD enterprise apps (SSO og provisjonering
– Kandidaten må ha svært god kjennskap til SharePoint og OneDrive
– Kandidaten må kunne Administrere M365 via Powershell og GraphAPI
– Kandidaten må ha god kjennskap til Atlassianporteføljen- Confluence, Trello, Jira i skyen.
– Kandidaten bør ha god kjennskap til Slack og Microsoft Teams
– Kandidaten bør ha kjennskap til applikasjonsintegrasjoner i Slack og Teams
– Kandidaten må ha erfaring med generell feilsøking, saksbehandling og support
– Kandidaten må ha gode samarbeidsevner og være selvstendig, strukturert, nøyaktig og systematisk.
– Kandidaten bør ha kjennskap til Scrum, Lean og Kanban