Project manager – New IKT Platform

Start: 13.06.2022
Enddate: 31.12.2023
Allocation: 100%
Location: Oslo
Language: Norwegian

Regjeringen har besluttet at det skal etableres felles IKT-tjeneste for departementene hvor Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene skal inkluderes. Det er besluttet at den underliggende fagetaten Norad ikke skal følge med departementet over på ny fellesdepartemental IKT-plattform eller benytte den nye felles IKT-tjenesten. Det er besluttet at det skal etableres et prosjekt for dette arbeidet og Norad behøver nå en erfaren prosjektleder til å spille en viktig rolle som leder for dette arbeidet. Konsulenten skal lede prosjektet for etablering av Norads nye IKT-plattform. Prosjektlederen har ansvar og myndighet til å lede prosjektteamet og levere de nødvendige produktene innenfor de tidsog kostnadsrammene som er definert av oppdragsgiver.

UD drifter i dag en egen IKT-plattform og leverer tilhørende IKT-tjenester til egen virksomhet og Norad. Norad har ingen egen IKT-enhet og mottar samtlige infrastrukturog plattformtjenester, utstyrstjenester og Servicedesk fra UDs IKT-seksjon. Enkelte brukernære SaaS-tjenester, fagsystemet Tilskuddsportalen og Norads nettsteder kjøpes inn og administreres av Norad selv. Den digitale plattformen levert av UD består dels av «on-prem» tjenester og dels av Microsoft 365 og Azure skybaserte tjenester. Sistnevnte leveres i en felles tenant inklusive for UD og Norad. Endringen innebærer at Norad må etablere en egen IKT-plattform, anskaffe ny(e) leverandør(er) av IKT-tjenester samt utrede og etablere sine egne interne roller for å forvalte egne IKT-tjenester. Rent teknisk skal tjenestene i den felles MS 365-tenanten reetableres i en egen tenant kun for Norad. Dette innebærer tjenester som Azure AD, M365 (SaaS) og Azure (PaaS). I tillegg skal det finnes løsninger for tjenestene Norad i dag benytter på «on-premise»-delen av UDs plattform.

Må-krav:
– Konsulent skal minimum ha fem års erfaring innenfor prosjektledelse med fokus på IT-prosjekter.
– Konsulent skal minimum ha erfaring fra to lignende oppdrag de siste fire årene.
– Konsulent skal beherske norsk skriftlig og muntlig godt nivå.

Relevant kompetanse:
– Kompetanse innen en eller flere etablerte metoder for prosjektledelse.
– Erfaring fra etablering av smidige IKT-driftsplattformer basert på
– Azure/MS365 ved bruk av etablerte rammeverk for adopsjon og skymodenhetsanalyser.
– Erfaring innen sourcing-vurderinger, avtaleutforming, og kontrakts og leverandøroppfølgning innen relevante tjenester for Norad.
– Best practice-kompetanse innen etablering av forvaltning av et bredt utvalg IKT-tjenester
– Erfaring fra lignende arbeid i offentlig sektor, gjerne fra smidige prosjekter med iterativ leveransemetodikk.
– Gode kommunikasjonsog rådgivningsevner