Nordic Trustee - Fullstack utvikler
Fullstack .NET C# SQL Server Kubernetes React JavaScript Typescript
{}

Position: Fullstack Developer
Tech stack: .NET, C#, SQL Server, Kubernetes, React, TypeScript
Location: Oslo

Er du en utvikler med interesse for teknologi og finans?

Nordic Trustee er Nordens fremste leverandør av tillitsmann- og agenttjenester for obligasjonslån og direktelån. Selskapet bistår aktører i kapitalmarkedet med tjenester for långivere og låntakere, og er en viktig leverandør av data til investeringsbanker, investorer og advokatbyråer. Selskapet er en integrert del av infrastrukturen i det nordiske finansmarkedet.

Som den ledende og mest erfarne aktøren har vi opparbeidet en omfattende erfaring, kompetanse og tillit i det nordiske markedet – og det er denne stoltheten som gjør det givende å være en del av teamet til Nordic Trustee. 

Hvorfor velge Nordic Trustee?

Det som fanget min interesse i Nordic Trustee var den høye kompetansen og kvaliteten i arbeidet som teamet leverte, i tillegg til muligheten til å jobbe både med forretningssiden og hands-on med teknologien. Vi har mange prosjekter i oppstartsfasen og det er derfor store muligheter for å være med på nyutvikling, noe jeg setter stor pris på. Vi opplever også at markedet ser på oss som en veldig god aktør å jobbe med, og jeg motiveres av å være en del av et slikt team. Jeg har nå jobbet her i 6 år, på den tiden har vi vært igjennom en stor transformasjon fra gamle rammeverk til det nyeste innenfor .Net, React og Azure. Vi er et lite team som gjør at vi får en bred variasjon når det gjelder arbeidsoppgaver, man får mye innflytelse og deltakelse i flere ledd, i tillegg til at vi får tilrettelagt vår rolle ut fra interessefelt, sier Samson Svendsen, Tech Lead & System Developer hos Nordic Trustee. 

Min største motivasjon for å jobbe i Nordic Trustee er muligheten til å jobbe med de spennende utfordringene som vi løser teknologisk – både når det gjelder ren utvikling, på et arkitektonisk nivå i applikasjonen og koblingen til det forretningsmessige. Vi jobber for eksempel med hvordan kommunikasjonen skal gå mellom de forskjellige modulene og hvordan dette skal kjøre i infrastrukturen i skyen, samtidig som vi har daglige samtaler med forretningen om deres behov for å levere mest mulig verdi. Det er givende å se funksjonaliteten som du har laget i bruk og verdien det gir, sier Cato Jensen, Head of Product Delivery hos Nordic Trustee..

Nordic Trustee har et bredt spekter med teknologiske og forretningsmessige behov og vi legger til rette for at du kan få utvikle deg innenfor den retningen du ønsker, enten det er gjennom videreutvikling internt eller gjennom formell etterutdanning. Vi fokuserer på personlig vekst og faglig utvikling.

 

I Nordic Trustee er vi et team, vi spiller hverandre gode og vi strekker ut en hånd til alle som skulle trenge det – dette er sentralt for vår kultur. Du får en dedikert fadder når du begynner hos oss som vil hjelpe deg gjennom den første tiden. Ærlighet og tillit til hverandre er et kjennetegn for vårt team, og muligheten til å snakke fritt og å ytre sine meninger er noe vi verdsetter. Det er kombinasjonen av en sterk teamfølelse, høy faglig kompetanse og posisjon i markedet med solid funding som samlet gjør oss stolte av å jobbe i Nordic Trustee.

IT gjengen i Nordic Trustee har vært igjennom en imponerende reise de siste 2-3 årene. De har oppgradert hele «tech-stacken» til vårt kjernesystem og samtidig utviklet nye digitale grensesnitt for våre eksterne kunder. I fjor ble Nordic Trustee en del av et globalt konsern med virksomhet i 20 forskjellige land. Vår evne til å utvikle digitale løsninger er ansett som «beste praksis» i konsernet og vi har fremdeles mange nye og spennende utviklingsprosjekter på gang, sier Cato Holmsen, Global Head of Capital Markets Ocorian and CEO Nordic Trustee. 

Vi trenger nå flere dyktige utviklere som kan inngå i våre produktteam i kryssningen mellom forretning og IT. Nordic Trustee har produkter innenfor flere domener, og det vil være spennende utviklingsmuligheter innenfor en rekke forretningsområder hvor fellestrekket alltid er bruk av moderne teknologi for å understøtte forretningen vår. 

Som utvikler i Nordic Trustee får du være med på den givende prosessen med å følge hele prosjekter fra A til Å. Fordelen med denne arbeidsmetoden er at du vil få forståelse for hele domenet, og få eierskap til løsningen. I tillegg til å programmere vil du være med på utviklingen av produktene og tjenestene våre ved å kombinere forretningssiden og teknologi. Du vil eksempelvis kunne delta på prosjekter som:

  • Stamdata tech upgrade: et prosjekt på 5 måneder hvor vi skal løfte Stamdata opp på Microsoft sin nyeste skyteknologi slik at slik at den samsvarer med vårt kjernesystem. 
  • Stamdata ESG: et prosjekt hvor Stamdata skal utvikle et datatilbud for å hjelpe investorer tallfeste selskapers påvirkning når det gjelder bærekraft. Målet på sikt er å sikre mer investering i grønne selskaper, og dermed bidra direkte til det grønne skiftet i næringslivet. 
  • Tillit 2.1: et prosjekt på 10 måneder hvor vi tilgjengeliggjør Direkte Lån funksjonalitet for UK- og US-markedet.
  • Loan Portal: et prosjekt på 6 måneder hvor vi lager en portal for Lånetagere og Lånegivere, hvor de kan se data om sine lån og få støtte i arbeidsflyten sin.
Hvem er du?

Den ideelle personen for denne rollen er opptatt av å finne løsninger, fremoverlent, nysgjerrig, ønsker å ta tak i utfordringer, og ønsker å være delaktig i å styre valgene som blir tatt, sier Cato Jensen, Head of Product Delivery hos Nordic Trustee.

Man må være engasjert og ha en interesse for å håndtere data. Det er en fordel å forstå finansdomenet, men det viktigste er at man er nysgjerrig og villig til å lære. Hvis du er selvgående, liker å ta eierskap over arbeidet ditt, og liker å utfordre tradisjonelle måter å jobbe på vil du trives godt hos oss, sier Samson Svendsen, Tech Lead & System Developer hos Nordic Trustee. 

Det er ønskelig at vår neste fullstack utvikler har minimum bachelor innen relevant fagområde og 3-5 års erfaring, i tillegg til erfaring med følgende teknologi: .NET, C#, SQL Server, Kubernetes, React og Typescript.

Er du Nordic Trustee sin neste fullstack utvikler? Ta direkte kontakt med Isabel Haugeland, eller registrer deg i skjemaet under:point_down:

Isabel Haugeland
Team Lead, Recruitment and Business Development