Growth consulting
Growth consulting er en fleksibel måte å rekruttere tekniske roller på, samt forbedre og effektivisere rekrutteringsprosessene i organisasjonen. Enten du trenger ekstra ressurser for å gjennomføre rekrutteringsprosesser eller trenger veiledning for å gjøre prosessene mer effektive, hjelper vi deg. Våre growth consultants tar ansvar for en utvalgt del eller hele rekrutteringsprosessen.
Ta kontakt

Hva er en growth consultant?

En growth consultant er en in-house rekrutteringskonsulent som er spesialist på å skape vekst for selskaper gjennom å attrahere, rekruttere og beholde utviklere og andre tekniske personer innen IT. Konsulentens rolle og ansavrsområder skreddersys etter kundens behov.

 

 

Hvordan kan en growth consultant hjelpe deg?

En growth consultant kan hjelpe deg med alle områder innenfor rekrutteringsfunksjonen i din virksomhet. Det er ofte tre roller våre konsulenter tar på seg i oppdrag for våre samarbeidspartnere: rekrutteringskoordinator, talent acquisition partner eller strategisk rekrutteringspartner.

1
Rekrutteringskoordinator

Som rekrutteringskoordinator vil konsulenten hjelpe til med å optimalisere dine eksisterende rekrutteringsprosesser med mål om å forbedre kandidatopplevelsen. Konsulenten jobber proaktivt for å finne nye kandidater gjennom søk i eksterne kanaler og administrerer kandidatstrømmen ved å evaluere, planlegge intervjuer og følge opp kandidatene. Målet for denne rollen er å skape en positiv kandidatopplevelse, i tillegg til å samle inn tilbakemeldinger fra kandidater.

2
Talent acquisition partner

Som talent acquisition partner tar konsulenten ansvar for hele rekrutteringsprosessen, utvikling av vekststrategien fra A til Å og sikrer positive kandidatopplevelser. Konsulenten samarbeider tett med hiring manager og andre interessenter i selskapet for å definere kandidatprofiler og utvelgelseskriterier. Konsulenten skriver stillingsannonser og lager intervjuguider, administrerer kandidatstrømmen og evaluerer kandidatene gjennom intervjuer og samtaler. Konsulenten støtter også med kontrakt- og lønnsforhandlinger, og tar ansvar for employer branding strategi og -aktiviteter.

3
Strategisk rekrutteringspartner

Som strategisk rekrutteringspartner vil konsulenten gjøre grundige analyser av selskapets rekrutteringsprosesser og employer brand for å identifisere hindere og tiltak. Konsulenten vil støtte selskapet med å tilby kompetanse innen rekruttering, i tillegg til andre HR-relaterte oppgaver. Konsulenten ser på de langsiktige målene og hjelper selskapet med å bedre sine arbeidsmetoder når det kommer til utvikling av medarbeidere og hvordan attrahere nye talenter. Målet for denne rollen er å skape gode medarbeideropplevelser og et mer attraktivt employer brand for å øke tilfanget av organiske kandidater.

 

Ønsker du å diskutere rekruttering med oss? 

Har du spørsmål?

Jon Amund Fosstuen Vikan
Sales

Noen av våre samarbeidspartnere