Løsninger for talentanskaffelse
Å rekruttere ledere og fagfolk innen IT er en krevende jobb. Enten du har behov for å fylle en spesifikk rolle eller har kontinuerlige behov gjør vi rekrutteringsprosessen enkel. Velg mellom individuelle rekrutteringer eller in-house rekrutteringsrådgivning, hvor du overlater en valgt del eller hele rekrutteringsprosessen til oss.
Ta kontakt

Executive rekrutteringsoppdrag

En enkel og effektiv måte å rekruttere IT-ledere på. Vi søker og introduserer deg for forhåndsvaliderte kandidater som matcher dine behov og er interessert i din organisasjon. 

Vår markedsavdeling kan bistå med produksjon av profesjonelle og tilpassede annonser. Vi gjør skreddersydd annonsering rettet mot definerte målgrupper slik at vi effektivt kommer i kontakt med de riktige kandidatene.

 • Individuelle rekrutteringsbehov
 • Kontinuerlige rekrutteringsbehov
 • Lederrekruttering på C-nivå (CTO, CDO)
 • Headhunting

 

Present if

Lederrekruttering er tjenesten vi tilbyr ved individuelle rekrutteringsbehov. Dersom du trenger å fylle andre stillinger innen IT tilbyr vi også en «Present if»-løsning.

Vi er i kontakt med et stort antall kandidater når vi løser rekrutteringsoppdrag våre kunder. I tillegg har vi også et nettverk av talenter som er åpne for nye muligheter. Hvis vi vet hva slags profiler du ser etter, kan vi presentere dine stillinger for kandidater der vi tror det kan være en match.

In-house rekrutteringskonsulent

En fleksibel måte å rekruttere tekniske og kreative roller på, samt forbedre og effektivisere rekrutteringsprosessene i organisasjonen. Enten du trenger ekstra ressurser for å gjennomføre rekrutteringsprosesser eller trenger veiledning for å gjøre prosessene mer effektive, hjelper vi deg. Våre rekrutteringskonsulenter tar ansvar for en utvalgt del eller hele rekrutteringsprosessen. 

Våre rekrutteringskonsulenter jobber tett med våre kunder og tar del i deres team for å nå de målene som er satt. Fokuset kan både være å utvikle eksisterende rekrutteringsaktiviteter og å finne de beste kandidatene. Våre konsulenter har bred erfaring opparbeidet gjennom flerfoldige prosjekter for kunder i ulike bransjer. 

 • Sourcing, headhunting, screening
 • Tekniske vurderinger og intervjuer, testing
 • Utvikle rekrutteringsprosesser og kandidatopplevelser
 • Internasjonale rekrutteringer
 • Rekrutteringsstrategier
 • Employer branding
 • Markedsføring

Dette er slik det fungerer

1
Ta kontakt

Enten du har et krystallklart mål eller fortsatt er usikker på hva som er ditt neste steg med tanke på rekruttering, vil vi høre fra deg.

2
La oss bli kjent

Vi gleder oss til å bli kjent med din virksomhet, kultur og dine rekrutterinsgbeov. Først etter å ha gjort oss kjent med din virksomhet og dine behov, kan vi foreslå den beste fremgangsmåten: executive, present if eller in-house rekrutteringsrådgivning.

3
Pris og avtale

For våre executive-oppdrag betaler kunden et oppstartshonorar, som trekkes fra suksesshonoraret. For våre In-house rekrutteringskonsulenter faktureres det månedlig basert på oppdragets lengde, vanskelighetsgrad og omfang.

4
La oss sette i gang!

Rekrutteringskonsulentens mange hatter

En rekrutteringskonsulent kan ha mange roller: en ekstern searcher, en partner for talentanskaffelse og en strategisk partner. Hvis du vurderer en in-house rekrutteringskonsulent, har vi en god artikkel for deg der vi forklarer hver rolle, hva de innebærer og i hvilke situasjoner de passer best.

Har du spørsmål?

Isabel Haugeland
Team Lead recruitment