fbpx
no en

Onboarding av utviklere – Gode råd for en vellykket start

26 mar 2023 by peder

En god onboarding er avgjørende når vi vet at ansatte har størst sannsynlighet for å slutte i løpet av de første månedene hos en ny arbeidsgiver. I denne artikkelen gir vi deg noen gode råd for å gjøre onboardings-prosessen så smidig som mulig for utviklere. Rådene vil også være nyttige for onboarding av designere, software ingeniører og andre tekniske personer innen IT.

Hva er onboarding?

Onboarding er en sosialiseringsprosess hvor en person går fra å være på utsiden av organisasjonen til å bli en ansatt på innsiden av organisasjonen. På veien skal den nyansatte personen lære organisasjonens kultur, regler og arbeidsmetoder, for å kunne bli et fullt integrert medlem av teamet.

Gode råd for en vellykket onboarding

En vellykket onboardingsprosess er avgjørende for nye ansattes trivsel, produktivitet og engasjement i organisasjonen. Dette er spesielt viktig for utviklere, da deres arbeidsoppgaver ofte er komplekse og tekniske. Her er noen gode råd for å gjennomføre en vellykket onboardingsprosess for utviklere, slik at de kan bidra til selskapets suksess så raskt som mulig.

Ha en plan

For å sikre en vellykket onboarding av en utvikler, bør du lage en plan som inkluderer de viktigste stegene: opplæring, introduksjon til team og organisasjon, samt tilgang til nødvendige verktøy og ressurser. En strukturert onboardings-plan strekker seg gjerne over flere måneder, og inkluderer møter med ulike avdelinger og team. I større selskaper kan være vanskelig å bli kjent med alle, da kan det å invitere til sosiale kvelder hvor man møter nye kolleger være en fin aktivitet. 

Tilby relevant opplæring

Tilby den nye utvikleren relevant opplæring og opplæringsmateriell som er tilpasset deres stilling og erfaringsnivå. Relevant opplæringsmateriell for en utvikler kan inkludere teknisk opplæring i bedriftens systemer og prosesser, kurs i relevante programmeringsspråk og verktøy, samt opplæring i bedriftens utviklingsmetodikk og arbeidsflyt. Det kan også være nyttig å tilby opplæring i tekniske ferdigheter gjennom parprogrammering og samarbeidsverktøy.

Gi tilgang til nødvendige ressurser

Sørg for at nødvendige ressurser er på plass før utvikleren starter. Dette bidrar til at utvikleren kan komme raskt i gang med arbeidet sitt og man unngår unødvendig frustrasjon og forsinkelser. Nødvendige ressurser inkluderer programvare, maskinvare og dokumentasjon. Programvare kan inkludere operativsystemer, utviklingsverktøy og applikasjoner. Maskinvare kan inkludere datamaskiner, skjermer, tastatur og annet utstyr som trengs for å utføre arbeidsoppgavene. Dokumentasjon kan inkludere tekniske spesifikasjoner, kode- og prosjektbeskrivelser og annen relevant informasjon for å kunne jobbe effektivt i teamet.

Tilby en mentor

For å hjelpe den nyansatte utvikleren med å tilpasse seg organisasjonen, kan du tilby en mentor eller opplæringsansvarlig som kan veilede dem i organisajsonskulturen og arbeidsmetodene. Dette kan også bidra til å bygge tillit mellom utvikleren og andre medarbeidere. Når du utarbeider en onboarding-plan for utviklere, bør du vurdere å involvere andre med IT-kompetanse. De kan bidra med å identifisere nødvendige opplæringsressurser og opptre som mentorer eller opplæringsansvarlige for den nye medarbeideren. Dette vil bidra til en effektiv onboarding-prosess og en smidig integrasjon i organisasjonen.

Følg opp jevnlig

Når man onboarder en ny utvikler er det viktig å ha jevnlig oppfølging gjennom hele prosessen. Dette vil hjelpe utvikleren å føle seg velkommen og inkludert i teamet, og vil også gi deg mulighet til å gi tilbakemelding og evaluering av arbeidet deres. Ved å gi hyppig tilbakemelding kan du hjelpe utvikleren med å forstå forventningene og hva som kreves av dem. Sørg også for at utvikleren har muligheten til å stille spørsmål og få hjelp når de trenger det, og at de føler seg trygge på å be om hjelp. Dette vil også bidra til å bygge en positiv kultur i teamet og styrke samarbeidet mellom utvikleren og resten av teamet.

Tilby muligheter for faglig utvikling

Tilby den nye utvikleren muligheter for faglig utvikling, for eksempel deltakelse på konferanser, kurs og workshops. Dette hjelper utvikleren med å holde seg oppdatert på de nyeste teknologiene og trendene innen deres felt, og øker også utviklerens verdi for organisasjonen.

Evaluering

Til slutt, bør du evaluere i hvilken grad onboarding-prosessen for den nye utvikleren har vært en suksess og gjøre eventuelle nødvendige endringer for å forbedre den. Ved å tilby en smidig, effektiv og positiv onboarding-opplevelse, kan organisasjoner tiltrekke og beholde de beste IT-talentene, og skape en sterk og konkurransedyktig arbeidsstyrke.

Oppsummering

Onboarding er en sosialiseringsprosess hvor en nyansatt lærer om organisasjonens kultur, regler og arbeidsmetoder for å bli en fullverdig del av teamet. En strukturert plan bør inkludere opplæring, introduksjon til team og organisasjon, nødvendige ressurser og en mentor. Oppfølging og muligheter for faglig utvikling er også viktig for å skape en positiv opplevelse. Evaluering bør gjøres for å forbedre onboarding-prosessen og tiltrekke og beholde de beste IT-talentene.

Les også bloggposten: Godene som kan sikre deg utvikleren du trenger

 

Anbefalinger for onboarding av utviklere i en hybrid arbeidshverdag

Under pandemien ble arbeidshverdagen snudd på hodet, fra fysisk oppmøte på kontorene til hovedsakelig å ha hjemmekontor. Nå begynner de fleste ansatte å komme tilbake til kontorene igjen, men nå med en hybrid tilnærming, som er i ferd til å bli den nye «normalen». Ansatte kan veksle mellom å jobbe fra hjemmekontor og i arbeidslokalet. 

Vår egen strategiske rekrutteringskonsulent og Growth Consultant Angelica Sköldulf har i samarbeid med SINTEF Digital skrevet sin masteroppgave om “Onboardingsprosesser i en hybrid arbeidshverdag”. Basert denne studien har Angelica utarbeidet tre anbefalinger for onboardingprosesser av utviklere i en hybrid arbeidshverdag (som også ble publisert på #SINTEFblogg):

Prioriter å møtes fysisk når dere får nye teammedlemmer, og forbered dere godt. Det er viktig for den nyansatte å føle seg ønsket av teamet. Forbered konkrete arbeidsoppgaver og vær nysgjerrig på personen. Still spørsmål og tilpass møtene sånn at den nye personen forstår hva dere prater om. Pass på at personen føler seg inkludert allerede fra dag én.

Ha en mentor som følger opp den nyansatte, særlig på de dagene dere sitter på hjemmekontor. Ring opp personen og spør hvordan det går. Samtalen skal oppleves som uformell. Men fremfor alt, vær imøtekommende når personen tar kontakt med deg. Det er viktig for den nyansatte å føle at du har tid og vil hjelpe personen.

Smidige coacher har vist seg å være gull verdt. Som nyansatt er det utfordrende å finne sin rolle i et autonomt tverrfaglig team, særlig i en hybrid kontekst. De smidige coachene er derfor ansatte som støttepersoner til disse autonome teamene for å hjelpe dem med teamarbeid og implementere agile arbeidsmetoder. Det kan være å hjelpe teamene til å forstå hvordan de kan samarbeide med hverandre, forstå hverandres kunnskap og hvorfor alles kunnskap er viktig for å lykkes med arbeidsoppgavene.

Angelica Sköldulf
Junior Growth Consultant
+47 463 21 681
angelica.skolduf@talented.no

 

Hos oss i Talented opplever vi stor etterspørsel etter våre strategiske rekrutteringskonsulenter og vår Growth Consulting-tjeneste. Vi bistår bedrifter med å bli attraktive arbeidsplasser for utviklere, gjennom målrettet talentinnhenting, utvikling av gode rekrutterings- og onboardingprosesser og employer branding-aktiviteteter.

 

Vil du diskutere rekruttering med oss? 

Ta kontakt →

Innsikt fra softwarebransjen rett i innboksen?

Witted Insights gir deg en månedlig oversikt over IT-konsulentmarkedet i Norden. Meld deg på for å holde deg oppdatert på selskapenes vekst, strategier og aktuelle trender i markedet.

Ved å melde deg på godtar du å motta vårt nyhetsbrev månedlig i henhold til Witted retningslinjer for personvern.