fbpx
no en

Lønnsnivå for utviklere i Norge 2023

26 mar 2023 by merete

Lurer du på hva utviklere i Norge tjener? I Talented har vi møtt tusenvis av utviklere, og snakket om lønn med hver og en av dem. Samtidig har vi pratet med hundrevis av arbeidsgivere fra små start-ups til store etablerte selskaper. Disse samtalene og diskusjonene har gitt oss god innsikt i dagens lønnsnivå for utviklere og deres ambisjoner og krav. Så, hvordan ser lønnsnivået for utviklere i Norge ut i 2023?

SSBs lønnsstatistikk for 2022 viser at gjennomsnittlig månedslønn i totalt alle sektorer gikk opp 4,6%. For programvareutviklere økte gjennomsnittlig månedslønn med 5,1%. Det tilsvarer en gjennomsnittlig månedslønn på 69 210 kr som tilsvarer en årslønn på 830 520 kr. Ser man på medianien økte den med 5,9% fra 2021 til 2022 til 65 830 kr som igjen tilsvarer en årslønn på 789 960 kr. 

NITO rapporterer liknende tall for ingeniører, med en generell lønnsøkning på 4,1% i 2022, og en lønnsvekst for identiske personer på 6,6%. At lønnen for identiske personer er høyere enn den generelle økningen er normalt da både økt ansiennitet og kompetanse fra forrige telling vil være med å øke lønnsnivået til den enkelte. 

Lønnsnivå for utviklere i Norge 2023

Vår erfaring er at bruttolønnen for erfarne utviklere er mellom 700.000 NOK og 900.000 NOK. I grove trekk har vi ser vi følgende lønnsnivåer fordelt på erfaringsnivå:

Juniorutvikler: 550.000 – 700.000 kr
Utvikler: 650.000 – 850.000 kr
Seniorutvikler: 750.000 – 950.000 kr
Arkitekt/lead: 950.000 kr+

Det er mange faktorer som påvirker lønnen som blant annet utdanningsnivå, type rolle og hvilke andre goder arbeidsgiver tilbyr. Lønnsnivåene er også noe høyere i Oslo og i privat sektor.

Når det kommer til fastlønn er den ofte styrt av, og korrelerer med, hva den ansatte skaper og hvilke fordeler hen gir selskapet. Utviklerne som har en lønn i den øvre delen av skalaen har gjerne litt mer ansvar som for eksempel strategisk planlegging, salg eller personalledelse. Utviklere som tjener mer enn gjennomsnittet kan også ha nisjekompetanse eller ha en lønnsmodell som er helt eller delvis basert på hva man fakturerer kunde eller presterer. 

Prestasjonsbasert lønn refererer til en modell der deler av lønnen er knyttet til arbeidet som utføres, som for eksempel ved at den ansatte fakturerer timer og får utbetalt en prosentandel i lønn. Prosjekter som selges til en høyere timepris genererer mer penger til bedriften, men kommer også den ansatte direkte til gode i form av høyere månedslønn. Dersom den ansatte derimot er mye borte fra jobben (f.eks. sykefravær) vil den prestasjonsbasert lønnen gjenspeiles i en lavere lønn enn gjennomsnittet.

Man kan øke lønnsnivået sitt ved for eksempel å lære seg nye ferdigheter, ta en mer senior eller lead-rolle, eller bytte jobb.

Om ditt nåværende lønnsnivå er betydelig lavere enn dette bør du snakke med arbeidsgiveren din eller vurdere å bytte jobb.

Les: Hvordan skrive en CV som rekruttererne elsker.


Talented hjelper utviklere med å utforske arbeidsmarkedet og finne de jobbmulighetene som passer deres behov og karriereambisjoner. Vi hjelper deg med å se forbi hypen og sparer deg tid og energi ved å gi deg objektiv informasjon om potensielle arbeidsgiver, deres kultur, rekrutteringsprosess og lønn. Når du har all informasjon kan du ta den riktige avgjørelsen for din karriere. 

Innsikt fra softwarebransjen rett i innboksen?

Witted Insights gir deg en månedlig oversikt over IT-konsulentmarkedet i Norden. Meld deg på for å holde deg oppdatert på selskapenes vekst, strategier og aktuelle trender i markedet.

Ved å melde deg på godtar du å motta vårt nyhetsbrev månedlig i henhold til Witted retningslinjer for personvern.