no en

Svaret til hvorfor en skal benytte seg av frilans fremfor å ansette en fulltids medarbeider er overveldende. Spesielt når det haster å finne et spesifikt Talent. Flere jobber prosjektbasert og er klare for noe nytt som regel fortløpende. Dette er gjerne de beste innen sitt fag. 

Når det oppstår et pressende behov med liten tid til å skaffe et spesifikt Talent, vil ikke fast ansettelse være hverken det mest kostnadseffektive eller den raskeste måten å finne den rette personen på. Løsningen på problemet ditt er frilans. Nedenfor har vi samlet noen av de viktigste fordelene ved å bruke frilans.

Har du behov for frilans utviklere? Ta kontakt eller bli en del av vårt nettverk for å få tilgang til våre 2000 Talenter. 

Så, hvorfor benytte seg av frilans?

Land flere prosjekter

Ved å benytte seg av frilansere vil du ikke miste kontrakter på grunn av mangel på kompetanse. Frilansere gir deg mer eller mindre umiddelbar tilgang til solid kompetanse og erfaring.

Hurtig oppstart av prosjekter

Når det kommer til oppgaver under tidspress er det lite lønnsomt å sette i gang en full rekrutteringsprosess. Realistisk sett kan du sjeldent ansette en høykvalitets profesjonell innen få uker. Rekruttering tar tid. Frilansere er derimot tilgjengelige på kort varsel og kan sette i gang med prosjektet umiddelbart.

Ved å bruke frilans får du kjapp og enkel gjennomføring av midlertidige oppgaver, og får satt i gang prosjektet eller til og med få det ferdig i sin helhet uten å ansette flere. I tillegg kan du benytte frilansere til vedlikehold av pågående prosjekter dersom du vil flytte dine egne ansatte på nye prosjekter. 

Kostnadseffektivitet

Du betaler frilansere kun for arbeidet de gjør. Du må ikke betale for andre fordeler eller stå for lokale og annet utstyr. Frilans utviklere er profesjonelle med alt klart på forhånd og som er klare til arbeid uten noen form for opplæring. 

Frilans tilbyr unik ekspertise

Selv om det fremdeles er mange som gjerne jobber lokalt er det fler og fler som jobber remote. Hvis du ikke (nødvendigvis) har geografiske begrensninger kan du finne de mest unike Talentene som dekker dine behov. 

Kvalitet og effektivitet

Frilansere streber etter å yte sitt beste hver gang. De må, og vil, levere hver eneste time fordi det er det de får betalt for. Frilansere er opptatt av å bygge gode relasjoner, både nå og for fremtiden, og gjør dette ved å levere effektivt og av topp kvalitet. Dessuten er frilansere stort sett senior-talenter som kan levere flere ting på kort tid.

Erfaring og nyskapning

Disse talentene er vanligvis veldig erfarne fagfolk som har sett og jobbet med en rekke selskaper og prosjekter, og som vet å utnytte all den enorme erfaringen. Frilansere har også en tendens til å være mer innovative og oppdatert på den nyeste teknologien så de kan komme med nye, gode idéer.

Som du ser er svaret på hvorfor du skal benytte deg av frilans ganske overveldende, spesielt når det haster eller det er et korttids prosjekt som behøver et spesifikt Talent.

Trenger du erfarne frilans utviklere til et prosjekt? Våre 2000 utviklere hjelper deg gjerne.


Talented ble grunnlagt i 2016 i Finland som et programvareutvikler miljø som prøver å riste i den globale måten å rekruttere utviklere på. Nettverket har over 2000 utviklere og 150 partnerselskaper. Talented hjelper sine utviklere med å finne nye jobber, gruble på videre karrierevei, finne prosjekter og bli gründere helt gratis. Bli en del av nettverket!👇